เข้าสู่ระบบ

21006
วันนี้วันนี้20
เมื่อวานเมื่อวาน199
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้557
เดือนนี้เดือนนี้4454
รวมทั้งวันรวมทั้งวัน21006

VDO เสลพิทย์

ปฏิทิน

« กรกฏาคม 2017 »
จันทร์ พุธ พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

รับข่าวสารจากเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน (24)

  ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ    วัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ SPK SCIENCE TEST  ประจำปีการศึกษา 2560   ชิงโล่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  กำหนดสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่  30 กรกฎาคม  2560   ม.ต้น  เวลา 09.00 น. - 12.00 น.  ประถมศึกษา และ ม.ปลาย  เวลา 13.00 น. - 16.00 น.     รายชื่อผู้สมัครสอบ      

ระเบียบการสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ SPK SCIENCE TEST ประจำปีการศึกษา 2560 ชิงโล่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27             ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  จังหวัดร้อยเอ็ด  จัดทำโครงการสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั่วประเทศ ที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้วัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้พัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การสมัครสอบ             กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ โดยขอระเบียบและใบสมัครได้ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  โทร 0867154577, 0857382772  หรือ  Download ระเบียบการแข่งขันและใบสมัครได้ที่ http://www.sapit.ac.th หรือ เว็บไซต์ของ สพม.27 (http://www.secondary27.go.th) คุณสมบัติของผู้เข้าสอบ ผู้เข้าสอบต้องเป็นนักเรียนในระดับชั้นที่กำหนดให้สมัครสอบ คือ เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนในระดับ ชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1-3  และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในปีการศึกษา 2560   ส่งใบสมัครและชำระเงินทางไปรษณีย์  จ่าหน้าซอง คุณครูชุติมา  ศรีเรือง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 ส่งทาง E-mail (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)    หมายเหตุ  1.  การกรอกใบสมัคร ให้เขียนตัวบรรจง                  2.  ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ ได้ได้ที่  www.sapit.ac.th  หรือ…

ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลากเพื่อเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา2560 ************************************** ตามที่โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ (ประเภท ก) เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 นั้น บัดนี้ โรงเรียนจึงประกาศรายชื่อนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่มีสิทธิ์จับฉลากได้เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 185 คน ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ มารายงานตัวเพื่อจับฉลากเข้าเป็นนักเรียน ในวันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมตักกสิลา โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม โดยให้มารายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 – 09.00 น. และเริ่มจับฉลาก ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป . ทั้งนี้ นักเรียนต้องนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาแสดงตนต่อคณะกรรมการด้วย หากนักเรียนคนใดไม่มาจับฉลาก ในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา . จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560  ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ประเภทสอบคัดเลือก  ปีการศึกษา2560 ************************************** ตามที่โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ (ประเภท ก) เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2560 นั้น บัดนี้ โรงเรียนเสลภูมิ พิทยาคม ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้เข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 240 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 117 คน ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวและมอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 :: วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 :: วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมตักกสิลา โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม โดยให้มารายงานตัว ตั้งแต่เวลา 08.00 – 09.00 น. และมอบตัวเป็นนักเรียนตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เอกสารหลักฐานและค่าใช้จ่ายในการมอบตัว มีดังนี้ 1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน , บิดา และมารดา                     จำนวน 1 ชุด 2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริง (พร้อมสำเนา)     จำนวน 1 ชุด 3.…

ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted Program  ระดับชั้น ม.1 และ ม.4     Click !!!!

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  Gifted Program  ระดับชั้น ม.1 และ ม.4     Click !!!!

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560  รับสมัครนักเรียนประเภททั่วไป ม.1   (10 ห้องเรียน)  จำนวน 400 คน ม.4   (10 ห้องเรียน)  จำนวน 400 คน   วันที่รับสมัคร 27 - 30 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.   สถานที่รับสมัคร สำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ  อาคาร 4 โทร. 081-0742255 , 080-1949276

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่รับสมัคร วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.   สถานที่รับสมัคร สำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ  อาคาร 4 โทร. 081-0742255 , 080-1949276 ​เอกสารประกอบการรับสมัคร1. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน (1 ฉบับ)2. สำเนาผลการเรียน เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป (1 ฉบับ)- ม.1 = สำเนาผลการเรียน ป.1-ป.5   - ม.4 = ผลการเรียน 5 ภาคเรียน    3. รูปถ่าย 1 นิ้ว (จำนวน  2  รูป)    กำหนดการรับสมัครสอบ

 ประกาศผลสอบ คลิกที่นี่ !!!   Sapit Math Contest ครั้งที่ 16  !!!! สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  หรือโทรศัพท์ ๐๙๒-๖๕๒๘๔๖๓  และ ๐๘๘-๓๑๙๗๑๙๒  

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  Sapit Math Contest ครั้งที่ 16  !!!!   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  หรือโทรศัพท์ ๐๙๒-๖๕๒๘๔๖๓  และ ๐๘๘-๓๑๙๗๑๙๒  

ด้วยโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑๖ ชิงโล่รางวัล ( Sapit Math Contest XVI )                          ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้น และส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้น และเพิ่มประสบการณ์ในการสอบมากขึ้น โดยกำหนดระเบียบการดังนี้   ๑. ระดับที่สมัครสอบ                           ๑) ระดับชั้นประถมศึกษา                     ๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑                           ๓) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒                ๔) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓                           ๕) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔                ๖) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕    ๒. วันเวลาและวิชาที่สอบ    วันอาทิตย์ ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙     วิชาที่สอบ เวลาที่ใช้สอบ เวลาสอบ คะแนน คณิตศาสตร์  ม.๑ ๒ ชั่วโมง ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ๑๐๐ คณิตศาสตร์  ม.๒ ๑๐๐ คณิตศาสตร์  ม.๓ ๑๐๐ คณิตศาสตร์ประถมศึกษา ๒ ชั่วโมง ๑๑.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. ๑๐๐ คณิตศาสตร์  ม.๔ ๑๐๐…

  ประกาศผลสอบ    แข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางภาษาไทย ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559   ผลการสอบแข่งขัน ระดับชั้น ม.1 - ม.6          

  ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ    แข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางภาษาไทย ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559    กำหนดสอบในวันอาทิตย์ที่  4 กันยายน 2559   ม.ต้น  เวลา 09.00 น. - 10.30 น.  ม.ปลาย  เวลา 11.00 น. - 12.30 น.   รายชื่อผู้สมัครสอบ ระดับชั้น ม.1 - ม.6          

  ประกาศผลสอบ    วัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ SPK SCIENCE TEST  ประจำปีการศึกษา 2559   ชิงโล่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ผลการสอบแข่งขัน ระดับชั้น ม.1 - ม.6         

การแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559   ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม และโรงเรียนเสลภูมิระหว่างวันที่ 15-16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม"   >> เข้าสู่เว็บไซต์ คลิก !!! <<   เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงานแต่ละศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม   รองฯ สุขุมาลย์  081-074-2255 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม   อ.ธีรดนย์         098-105-2404 โรงเรียนเสลภูมิ                ผู้ดูแลระบบ นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์  ครู ร.ร.ดู่น้อยประชาสรรค์This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Facebook นางสาวกฤติยา พลหาญ  ครู ร.ร.เสลภูมิพิทยาคม098-289-1900 / Line : nookiikz 

  ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ    วัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ SPK SCIENCE TEST  ประจำปีการศึกษา 2559   ชิงโล่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  กำหนดสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่  31 กรกฎาคม  2559   ม.ต้น  เวลา 09.00 น. - 12.00 น.  ม.ปลาย  เวลา 13.00 น. - 16.00 น.     รายชื่อผู้สมัครสอบ ระดับชั้น ม.1 - ม.6     ** ยอดโอนเงินในการสมัครมีบางกรณีที่มีปัญหาไม่ได้แจ้งโอน ให้มาติดต่อที่หน้างานที่ห้องศิลานครในวันแข่งขัน หรือโทร. 086-7154577 **     รายละเอียดยอดโอน        

ขอขอบคุณ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณะครู บุคลากร และผู้ร่วมงานทุกๆท่าน  ที่ให้การสนับสนุนผ้าป่า “60 ปีหลังเขียว แลเหลียวคืนถิ่น”   ยอดเงินทั้งสิ้น  3,379,253.73  บาท   ขอให้ทุกท่านเจริญรุ่งเรืองในทุกสิ่ง ทุกประการ เทอญ  

ระเบียบการสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ SPK SCIENCE TEST ประจำปีการศึกษา 2559 ชิงโล่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27             ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  จังหวัดร้อยเอ็ด  จัดทำโครงการสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั่วประเทศ ที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้วัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้พัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การสมัครสอบ             กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2559 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ โดยขอระเบียบและใบสมัครได้ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  โทร 0867154577, 0857382772  หรือ  Download ระเบียบการแข่งขันและใบสมัครได้ที่ http://www.sapit.ac.th หรือ เว็บไซต์ของ สพม.27 (http://www.secondary27.go.th) คุณสมบัติของผู้เข้าสอบ ผู้เข้าสอบต้องเป็นนักเรียนในระดับชั้นที่กำหนดให้สมัครสอบ คือ เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในปีการศึกษา 2559 การส่งใบสมัครและชำระเงินค่าสมัคร  ส่งด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ นักเรียนในโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมสามารถยื่นใบสมัครและชำระค่าสมัครสอบได้ที่คุณครูผู้สอนประจำรายวิชาวิทยาศาสตร์ประจำห้องเรียนของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1      สมัครได้ที่    คุณครูสุมาลี ศรีหะวงค์                                                       …

ขอเชิญผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน  ร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์สำรวจความพึงพอใจ การให้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เพื่อปรับปรุงและพัฒนา การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก  เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จับฉลาก เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559   รายละเอียดตามเอกสารแนบ    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าม.1  รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จับฉลากเข้าม.1  

ประกาศผลสอบนักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ   (Gited program) เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559   รายละเอียดตามเอกสารแนบ     ประกาศจากโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1  รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4    

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมวิชาการ SPK Open House 2016 “หลีงเขียวเปิดโลกวิชาการเปิดบ้านแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล” วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 08.30 - 16.30 น.  ณโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม   ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิ - นิทรรศการวิชาการและการแสดงผลงานนักเรียน - กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมการแสดงบนเวทีการประกวด/แข่งขันทักษะแข่งขันเกมส์ - กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อและแนะแนวอาชีพ - กิจกรรมประกวดโครงงานอาชีะ / จำหน่ายอาหาร  ผลิตภัณฑ์ผลงานนักเรียน

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันและผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา “60 ปีหลังเขียวแลเหลียวคืนถิ่น” วัตถุประสงค์เพื่อสร้างรั้วรอบโรงเรียน ณโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมในวันที่ 12 เมษายน 2559

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559   รับสมัครนักเรียนห้องเรียนความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  (Giftd Program) ม.1   (1 ห้องเรียน)  จำนวน 36 คน ม.4   (1 ห้องเรียน)  จำนวน 36 คน   รับสมัครนักเรียนประเภททั่วไป ม.1   (10 ห้องเรียน)  จำนวน 400 คน ม.4   (10 ห้องเรียน)  จำนวน 400 คน     วันที่รับสมัคร 20-24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)   สถานที่รับสมัครสำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการอาคาร 4 โทร. 081-0742255 , 080-1949276

ภาพกิจกรรมล่าสุด

 

ภาพกิจกรรม

ค้นหา...